විදුමිණි ගී පැදුර – සුභාවිත ගී වියමනක චමත්කාරය..

2023 මැයි 2 සවස 6ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය අභියසදී.. රෝහණ බෝගොඩ රෝහණ සිරිවර්ධන දයාරත්න පෙරේරා චන්ද්‍රකුමාර කඳනආරච්චි ගායනවේදීන්ගේ හා යමුනා විනෝදනී ගායනවේදිනියගේ

Read More »